ავტომატური სისტემები
ფასიანი ავტოსადგომებისთვის


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/casatrade/public_html/system/view/site/block/header-top.php:40) in /var/www/casatrade/public_html/system/kernel/Language.php on line 22
Tbilisi CITY MALL
Meidan group
Holday Inn
MERANI
FRESCO
EVEX
MGZAVREBI

ახალი პროექტები

სავაჭრო ობიექტებისთვის შემუშავებული გადაწყვეტილება ითვალისწინებს პარკინგის სისტემის მომხმარებლების ისეთ მოთხოვნებს, როგორიც არის:

 • მესაკუთრის და მოიჯარის თანამშრომლობის ორგანიზება
 • მოიჯარის და ვიზიტორების თანამშრომლობის ორგანიზება
 • სავაჭრო ობიექტების ვიზიტორების მიერ პარკინგის სივრცის კომფორტული გამოყენება
 • სავაჭრო ობიექტების ვიზიტორებისთვის ლოიალურობის და ფასდაკლებების სისტემების ამუშავება.

გადაწყვეტილება ბიზნეს ცენტრებისათვის:

 • ვიზიტორებთან მუშაობის ორგანიზება
 • სტუმრებისთვის მოსაწვევების გენერირება
 • პარკინგზე შესვლა/გასვლა ნომრის ამოცნობით
 • ლოიალურობის (ერთგულების) სისტემის შექმნა
 • მუდმივ ვიზიტორებთან მუშაობის ორგანიზება

აეროპორტებისთვის და რკინიგზის სადგურებისთვის შემუშავებული თანამედროვე პარკირების სისტემა იძლევა საშუალებას რაციონალურად გამოიყენოთ პარკირებისთვის განკუთვნილი ტერიტორია .სისტემა უზრუნველყოფს ისეთი საკითხების გადაწყვეტას, როგორიც არის:

 • პარკინგის ვიზიტორებთან მუშაობის ორგანიზება
 • სატარიფო ბადეების და გეგმების კონსტრუქტორი
 • პარკინგის დატვირთულობის სტატისტიკა ნებისმიერი დროის მონაკვეთში
 • მოგების ანგარიშგება
 • სისტემის საიმედოობა (მტყუნებამედეგობა ) ექსტრემალური დატვირთვის პირობებში

საავადმყოფოებისთვის განკუთვნილი სისტემა ობიექტის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე განკუთვნილია ისეთი მოთხოვნების გადასაჭრელად, როგორიც არის:

 • ვიზიტორებთან მუშაობის ორგანიზება
 • სატარიფო ბადეების და გეგმების კონსტრუქტორი

პარკირების სისტემის გამოყენება აანაზღაურებს ჩადებულ ინვესტიციას 6 თვეში.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/casatrade/public_html/system/view/site/block/header-top.php:40) in /var/www/casatrade/public_html/system/kernel/Language.php on line 22