GPS კონტროლი
13-07-2018

როგორ დაგეხმარებათ GPS მონიტორინგი ავტომობილის ტარების ხარისხის შეფასებაში

90-იან წლებში, როცა ჩვენი ერთადერთი გასართობი იყო საკაბელო ტელევიზია, ხოლო გზებზე „ვოლგები“ და „ლადები“ მოძრაობდნენ, გამოვიდა მხატვრული ფილფი „ტაქსი“. ამ ფილმის ყველაზე შთამბეჭდავ ნაწილს წარმოადგენდა საავტომობილო დევნები.
დიდებიც და პატარებიც სუნთქვაშეკრულები მივჩერებოდით ტელევიზორების ეკრანს, სადაც ფილმის მთავარი გმირი დანიელ მორალესი Peugeot 406 დაქროდა ავტომობილებს შორის და ფანტასტიკურ მანევრებს ატარებდა. საქართველოს გზებზე მოძრაობას რომ ვაკვირდებით, გვიჩნდება ეჭვი, რომ მძღოლების დიდი ნაწილი დღემდე „ტაქსი“ და „ფორსაჟი“-ს  ფილმების შთაბეჭდილების ქვეშ იმყოფება და პერიოდულად ავიწყდება, რომ მართავს 5 ტონიან სატვირთო მანქანას, განსაკუთრებით, თუ ეს მანქანა კომპანიის საკუთრებაა, და არ ფიქრობენ  მომდევნო  ხარჯებზე და რისკებზე.
აგრესიულ და დაუდევარ ტარების სტილს მოყვება ავტომობილის ყველა სისტემის ინტენსიური ცვეთა, მცირდება ძრავის, ავტომატური გადაცემის კოლოფის  და სხვა კვანძების რესურსი. როცა საუბარია კომერციულ,  სამსახურეობრივ ტრანსპორტზე, ტარების უხარისხო სტილი მძღოლის პირადი პრობლემიდან გარდაიქმნება კომპანიის პრობლემად. საქმე  არ არის მხოლოდ ავტომობილის დაჩქარებულ ამორტიზაციაში, არამედ ავარიული სიტუაციების ალბათობის გაზრდაში. დაუდევარ მძღოლი აყენებს რისკის ქვეშ მგზავრების სიცოცხლეს ან ტვირთის მდგომარეობას, რომელიც შესაძლებელია მოითხოვს დელიკატურ მოპყრობას. ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად ბევრი კომპანია იძულებულია დანერგოს ტარების ხარისხის კონტროლის სისტემა.
ავტოპარკის მმართველებმა და მფლობელებმა იციან, რომ აგრესიული ტარება საბოლოო ჯამში ასევე ზრდის ავტომობილზე გაწეულ ხარჯებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემების მიხედვით, აგრესიული ტარება 33%-ით ზრდის საწვავის ხარჯებს - აიღეთ თქვენი საწვავზე გაწეული წლიური ხარჯების თანხა და გაზარდეთ ის 33%-ით- ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მიღებული რიცხვი თქვენ არ მოგეწონებათ.
აგრესიულ ტარებას  ახასიათებს მკვეთრი დამუხრუჭება, რომელიც ასევე აისახება საწვავის ხარჯზე - რა თქმა უნდა ყოველთვის არსებობს სიტუაციები, როცა მძღოლი იძულებულია მკვეთრად დაამუხრუჭოს ავტომობილი რათა თავიდან აიცილოს ავარიული სიტუაცია,  მაგრამ უფრო ხშირად  ასეთი დამუხრუჭება გამოწვეულია სიჩქარის გაუმართლებელი გადაჭარბებით და ასევე იწვევს სამუხრუჭო სისტემის ვადაზე ადრე ცვეთას.
მკვეთრი მოხვევა ასევე ზრდის ავტომობილზე გაწეულს ხარჯებს, გარდა ამისა მკვეთრი მოხვევისას  შესაძლებელია ტვირთის დაზიანება და ამ ტვირთის ღირებულება  გახდება ასევე კომპანიის ასანაზღაურებელი.
და აგრესიული ტარების სტილის მთავარი პრობლემა- უსაფრთხოების საკითხი: თუ ფეხით მოსიარულე  გზას გადადის და ვერ ახერხებს  დროულად მის გადაკვეთას, შეძლებს კი მძღოლი ადეკვატურ რეაგირებას სიტუაციაზე?
რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამტკიცებთ რომ ყველა მძღოლი „ტაქსი“-ს მთავარი გმირის, დანიელის, მაგვარი მძღოლია. უბრალოდ, ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლები ცდილობენ რაც შეიძლება სწრაფად შეასრულონ დავალება და უმოკლეს ვადებში მიაწოდონ ტვირთი კლიენტს იმ აზრით, რომ სწრაფი მიწოდება თქვენს ბიზნესს ხელს შეუწყობს - მაგრამ ჩვენ ხომ ვხვდებით რომ ასეთი მიდგომა რეალობაში მხოლოდ ხარჯებს ზრდის.
GPS მონიტორინგი ქმნის ბიზნეს შეხედულობას თქვენს ავტოპარკზე და თქვენი თანამშრომლების ტარების სტილზე.
სისტემა აკონტროლებს და აწვდის მენეჯმენტს უტყუარ ინფორმაციას  სიჩქარეზე, ფუჭე დგომის ხანგრძლივობაზე, მკვეთრ  დამუხრუჭებაზე, საწვავის ხარჯზე ავტოპარკის  ყველა ავტომობილის და  მძღოლის ჭრილში. და ეს არ არის უბრალოდ ცხრილები გაუგებარი რიცხვებით და მაჩვენებლებით - მენეჯერებს შეუძლიათ დააგენერირონ რეპორტები და შეადარონ მონაცემები და გაწეული ხარჯები ცალკეული ავტომობილებისთვის.
კომპანია „კასატრეიდი“-ს ინოვაციური გადაწყვრტილება GPSControl EcoDriving წარმოადგენს გრძელვადიან ნაყოფიან შედეგებს ამ  სფეროში. GPS-მონიტორინგის უპირატესობების (ავტოტრანსპორტის ადგილმდებარეობის, გაჩერებების და  გადაადგილების კონტროლის, გარბენის დათვლის, საწვავის ხარჯის და ა.შ), გარდა, GPSControl EcoDriving გაძლევთ საშუალებას:

  • დაადგინოთ მძღოლის ავტომობილის მართვის სტილი;
  • თავიდან აიცილოთ დარღვევები ავტომობილის ტარების დროს;
  • დაადგინოთ, აქვს თუ არა მძღოლს შეკრული ღვედი ავტომობილის ტარების დროს;
  • აკონტროლოთ ავტოპარკის მუშაობა მოქნილი და გამჭირვალე რეპორტების სისტემის მეშვეობით.
ჰოდა შემდეგში, როცა მოწოდებულ ხარჯთაღრიხვაში დაინახავთ  საწვავზე გაზრდილ ხარჯებს, გაგიკვირდებათ გახარჯუბი საწვავის რაოდენობა ან ნახევარი წლით ადრე დადგება გაცვეთილი მუხრუჭების გამოცვლის საკითხი, გაიხსენეთ რომ GPS მონიტორინგი მუშაობს.