გეოკოდირება

მისამართის ძებნა ავტომატურად ასახავს რუკაზე მოსაძებნ მისამართს. იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია მისამართზე არ არის სრული, სისტემა შემოგთავაზებთ რამოდენიმე ყველაზე მიახლოვებულ ვარიანტს.

ადგილის მისამართი ასევე მითითებულია განგაშებში, შეტყობინებებში და ანალიტიკურ რეპორტებში, რაც იძლევა საშუალებას ადვილად დავადგინოთ სად დაფიქსირდა მოვლენა, სად დაიწყო და სად დამთავრდა მარშრუტი. გარდა მისამართისა, ყველა ზემოაღნიშნულ ინფორმაციას თან ახლავს ზუსტი გეოგრაფიული კოორდინატები.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/casatrade/public_html/system/view/site/block/header-top.php:38) in /var/www/casatrade/public_html/system/kernel/Language.php on line 22