ინსტრუმენტები

ავტომობილის ძებნა

ფუნქცია დაგეხმარებათ გაარკვიოთ რომელი  მოწყობილობა იმყოფებოდა კონკრეტულ დროის მონაკვეთში კონკრეტულ ადგილას.

უახლოესი ავტომობილები და უახლოესი ობიექტები

ფუნქცია დაგეხმარებათ დაადგინოთ რუკაზე მითითებულ ადგილთან ან კონკრეტულ ობიექტთან რომელი მოწყობილობაა ყველაზე ახლოს ან რომელი ობიექტია ყველაზე ახლოს კონკრეტულ ავტომობილთან.

 ადგილმდებარეობის გაზიარება

საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გააზიაროთ ავტომობილის ადგილმდებარეობა. სისტემა აგენერირებს ბმულს, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი  მითითებულ დროს და რომელიც მიმღებმა შეიძლება გახსნას ნებისმიერი ბრაუზერის დახმარებით.