ინსტრუმენტები

ავტომობილის ძებნა

ფუნქცია დაგეხმარებათ გაარკვიოთ რომელი  მოწყობილობა იმყოფებოდა კონკრეტულ დროის მონაკვეთში კონკრეტულ ადგილას.

უახლოესი ავტომობილები და უახლოესი ობიექტები

ფუნქცია დაგეხმარებათ დაადგინოთ რუკაზე მითითებულ ადგილთან ან კონკრეტულ ობიექტთან რომელი მოწყობილობაა ყველაზე ახლოს, ან რომელი ობიექტია ყველაზე ახლოს კონკრეტულ ავტომობილთან.

მარშრუტების შედარება
საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა დღეეში ერთი და იგივე ავტომობილის მიერ გავლილი მარშრუტები ან კონკრეტულ თარიღში სხვადასხვა ავტომობილების მიერ გავლილი მარშრუტები. ასევე შესაძლებებლია შეადაროთ რეალურად გავლილი მარშრუტი რამდენად შეესაბამება წინასწარ დაგეგმილ მარშრუტს.
ფართობის გამოთვლა

ფუნქციის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ ორ წერტილს შორის მანძილი ან მონიშნული ტერიტორიის ფართობი.


 ადგილმდებარეობის გაზიარება

საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გააზიაროთ ავტომობილის ადგილმდებარეობა. სისტემა აგენერირებს ბმულს, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი მითითებული პერიოდის განმავლობაში და რომელიც მიმღებს შეუძლება გახსნას ნებისმიერი ბრაუზერის დახმარებით.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/casatrade/public_html/system/view/site/block/header-top.php:38) in /var/www/casatrade/public_html/system/kernel/Language.php on line 22