გარბენი და მოტოსაათები

სატრანსპორტო საშუალების  აქტიურად გამოყენების  შეფასების საბაზისო პარამეტრებს წარმოადგენს გარბენი და მოტოსაათები. ბევრი ორგანიზაცია ამ პარამეტრების მნიშვნელობების საფუძველზე ითვლის მძღოლის  შრომის ანაზღაურებას ან საკუთარი ავტოტრანსპორტისთვის გამოყენების კომპენსაციას. GPS Control მოგაწვდით ზუსტ და დეტალურ  ინფორმაციას ორივე პარამეტრის შესახებ.

გარბენი მონიშნულ პერიოდში

GPS ტრეკერი მაღალი სიზუსტით აფიქსირებს გავლილ მანძილს. ამ ინფორმაციის საფუძველზე GPS Control PRO  სისტემა ასახავს გარბენს ნებისმიერ დროის მონაკვეთში, მითითებული სამუშაო საათების და დღეების გათვალისწინებით.

მოტოსაათები მონიშნულ პერიოდში

ინფორმაცია ძრავის მუშაობის ხანგრძლივობაზე დაფუძნებულია მისი ჩართვა /გამორთვის  ზუსტი დროის დადგენაზე.