დეტალური რუკები

მონიტორინგის სისტემა GPS Control გთავაზობთ რუკების ყველაზე დიდ არჩევანს. ყველა რუკა არის ლიცენზირებული; თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ რუკები დამატებითი გადასახადის გარეშე.

დაწვრილებითი დეტალიზაცია შენობამდე

სისტემა გთავაზობთ 12 რუკას, რომლებზეც დატანილია ქუჩები და სურათები თანამგზავრებიდან, რაც უზრუნველყოფს იდეალურ კარტოგრაფიულ დაფარვას როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. რუკების გადართვა ხდება მაუსზე  ერთი დაჭერით. თუ არჩეულმა რუკამ ვერ უზრუნველყო საჭირო დეტალიზაცია,სასურველ ინფორმაციას აუცილებლად მოიძიებთ სხვა რუკის არჩევისას.