საწვავის გახარჯვის კონტროლი

მიიღეთ საიმედო ინფორმაცია საწვავის ფაქტობრივი მოხმარების შესახებ. სისტემაში წინასწარ შეყვანილ  მონაცემებზე დაყრდნობით  რეპორტის სახით ნაჩვენები იქნება საწვავის დანახარჯი მოძრაობისას, საწვავის დანახარჯი დაქოქილზე დგომისას და ასევე დაწესებული საწვავის ლიმიტის გადაჭარბება.